~ hana

131 tekstów – auto­rem jest ~ ha­na.

Ależ piękna wios­na tej zimy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 stycznia 2014, 17:23

Pla­no­wałam już listę gości. Tym­cza­sem bliżej było mi do byłej niż do żony. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 stycznia 2014, 19:50

Ten kto nic nie ro­bi, nie po­pełnia błędów. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 grudnia 2013, 21:07

Jeżeli ciągle ro­bisz tak sa­mo, nie ocze­kuj, że coś się zmieni. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 grudnia 2013, 23:10

Kiedy tak wpat­ruję się w te­lefon i cze­kam na sms'a od ciebie różne myśli przychodzą mi do głowy. Na­wet nie wyob­rażasz so­bie jakie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 listopada 2013, 16:46

Us­ta two­je całują inaczej, a ser­ce bi­je już dla innej. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 listopada 2013, 21:44

Miały być na­rodzi­ny. Był pogrzeb. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 listopada 2013, 23:32

Mu­zyka jest je­dyną rzeczą, której możesz słuchać i nie rozumieć. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 listopada 2013, 22:25

Ra­dość smak ma czekolady. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 listopada 2013, 21:18

Miały być różowe oku­lary, a jest sza­ra rzeczywistość. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 10 października 2013, 23:26

~ hana

"Kiedyś pewnie powiem Ci, że jesteś ideałem. Nie wierz mi wtedy."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

~ hana

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność